Search Filter
Close

Radio Mhabba

[

Listen Live

]

Radju Mhabba® gie mwaqqaf fl-1 ta' Dicembru 1999. Huwa radju tal-komunita` li gie mwaqqaf biex jaghti l-ghajnuna tieghu fil-Kampanja Minn Qalbna Lill-Angli, kampanja b'risq gbir ta' fondi ghad-Dar tal-Providenza. Din il-kampanja hija mmexxijja mill-Grupp Rabat-Dingli. Dan l-istazzjon ixandar mill-1 ta' Dicembru sa l-ahhar tieghu. Principarjament ixandar mill-istudjows gewwa l-knisja parrokkjali ta' had-Dingli hlief fi zmien tal-kampanja meta jinghaqad ma' l-istuwdjows temporanji fir-Rabat.

DingliFM|89.2
+35621453583
c/o Ufficcju Parrokkjali, 35, Triq il-Parrocca, Had-Dingli RBT11
Update stationlast update [2023-09-19 06:28:39]