Radio Antena

[

Neka čuju i za tebe!

]

Antena-radio je osnovan u proljeće 1998. godine, ličnim ulozima osnivača i bez bilo kakve vrste donacije od medjunarodnih ili bosanskohercegovačkih institucija. Nakon experimentalnog programa zvanično emitovanje započinje 08.12.1998. godine na frekvenciji 98,7 MHz. Procesom ustrojstva elektronskih medija u BiH, od strane medjunarodno postavljene Regulatorne agencije za medije(CRA), Antena-radio dobija stalnu dozvolu za emitovanje programa na frekvenciji 88,7 MHz na kojoj i danas možete slušati program ovog radija, puna 24 sata u vlastitoj prod... See more

Doboj FM|88.7
Jelah FM|88.7
Tesanj FM|88.7
Zenica FM|88.7
+38732664-221
Husein-kapetana Gradaščevića 54, Jelah, Bosnia and Herzegovina
last update
[2023-11-26 07:47:46]
Antena-radio je osnovan u proljeće 1998. godine, ličnim ulozima osnivača i bez bilo kakve vrste donacije od medjunarodnih ili bosanskohercegovačkih institucija.

Nakon experimentalnog programa zvanično emitovanje započinje 08.12.1998. godine na frekvenciji 98,7 MHz. Procesom ustrojstva elektronskih medija u BiH, od strane medjunarodno postavljene Regulatorne agencije za medije(CRA), Antena-radio dobija stalnu dozvolu za emitovanje programa na frekvenciji 88,7 MHz na kojoj i danas možete slušati program ovog radija, puna 24 sata u vlastitoj produkciji.

Koncepcija programa Antena-radija je najbliža koncepciji komercijalno-muzičkih elektronskih medija, uz kontinuirano emitovanje programa u živo (bez mnogo snimljenog pa emitovanog, osim marketinških - reklamnih blokova), sa stalnim voditeljima, muzičko-zabavnim i komercijalnim emisijama, velikim brojem informacija koje najavljuju dogadjaje na prostoru izmedju: Zenica-Tuzla-Banja Luka (pogledaj zonu pokrivenosti signalom).

Veliki dio programa obradjuje dominantno lokalne teme sa naglaskom na privredu, infra-strukturu, ekologiju, kulturu, sport, domeni rada gradjanskih udruženja i veoma malim procentom klasično-političkih tema, ali povremeno radi i to, u ovisnosti od aktuelnih dogadjanja i dogadjaja koji su, kada je riječ o politici, potrebni gradjanima na ovim prostorima.

U muzičkoj odrednici ovog radija je popularna muzika iz svih žanrova sa naglaskom na folk, pop-zabavnu muziku sa prostora BiH,Balkana itd.
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-02-21,07:42:24)