YLE Vega Östnyland FM|95.9
  Radio Vega - nära, angelägen och mångsidig
  Radio Vega är finlandssvenskarnas egen radiokanal med stark förankring i de finlandssvenska regionerna Nyland, Åboland och Österbotten.
  Kärnan i utbudet är nyheterna, aktualiteterna och samhällsprogrammen, såväl på lokal och regional som riksnivå. Ett mångsidigt kultur- och musikutbud hör också till kanalens varumärken. Det säger sig självt att Radio Vega har ett särskilt ansvar för den finlandssvenska kulturen och musiken.
  Radio Vegas utmaning är att kombinera förnyelse med löftet till den trogna publiken. Målsättningen när vi utvecklar och förnyar programmen är att hålla en respektfull balans mellan strävan att få in nya lyssnare och hålla kvar de redan trogna.
  Radio Vega vill hålla en aktiv kontakt med sin publik, lyssnarkontakten är något av a och o för kanalen. Vi har många fungerande interaktiva program och de lyssnare som tar kontakt via webben blir också allt fler och det gläder oss.
  Tag också Du gärna kontakt med Radio Vega i en eller annan form!
  09-1480 4653
  PB 62 00024 Rundradion
  http://svenska.yle.fi/vega
  update station
  Post as a guest: