Radio Kameleon FM

[

Listen Live

]

Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске, основано је Одлуком Народне Скупштине Републике Српске од 30.12.1993. године.. Оснивач Радио телевизије Републике Српске је Република Српска.. Основни задатак и обавеза РТРС јесте да, пласманом разноврсних и вјеродостојних информација, истинито информише јавност о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, вјерским, еколошким, спортским и другим догађајима, подстиче демократске процесе, осигура одговарајућу заступљеност непристрасних вијести и програма... See more

Tuzla FM|95.9
+38761135842
Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске, основано је Одлуком Народне Скупштине Републике Српске од 30.12.1993. године..Оснивач Радио телевизије Републике Српске је Република Српска..Основни задатак и обавеза РТРС јесте да, пласманом разноврсних и вјеродостојних информација, истинито информише јавност о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, вјерским, еколошким, спортским и другим догађајима, подстиче демократске процесе, осигура одговарајућу заступљеност непристрасних вијести и програма о актуелним дешавањима, у ударно и у друго вријеме, информативног, културно-умјетничког, образовног, дјечијег, спортског и забавног програма, као и да програми највишег квалитета буду доступни јавности Републике Српске..
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-05-15,08:37:36)