Radio RTV Tuzlanskog Kantona

[

Listen Live

]

TK Radio Radio Tuzlanskog kantona svakodnevno emituje 24 sata programa, od čega je 55% vlastita produkcija, u kojoj dominiraju informativni sadržaji. Radio Tuzlanskog kantona raspolaže sa savremenom studijsko-režijskom opremom. Signalom od 26 predajnika pokriva prostor sjeveroistočne Bosne i šire. Procjene su da program Radija TK prati više od milion slušalaca. Programska orjentacija Radio- televizije Tuzlanskog kantona bazira se na općim javnim interesima, odnosno potrebama gradjana i javnih institucija. Radio Tuzlanskog kantona svakodnevno i ... See more

Tuzla FM|91.8
035320020
TK Radio

Radio Tuzlanskog kantona svakodnevno emituje 24 sata programa, od čega je 55% vlastita produkcija, u kojoj dominiraju informativni sadržaji. Radio Tuzlanskog kantona raspolaže sa savremenom studijsko-režijskom opremom. Signalom od 26 predajnika pokriva prostor sjeveroistočne Bosne i šire. Procjene su da program Radija TK prati više od milion slušalaca. Programska orjentacija Radio- televizije Tuzlanskog kantona bazira se na općim javnim interesima, odnosno potrebama gradjana i javnih institucija. Radio Tuzlanskog kantona svakodnevno i non-stop, informiše slušaoce o aktuelnim događajima iz svih segmenata života na području Tuzlanskog kantona, BIH, regiona i svijeta.

Frekvencije:

Srebrenik-Okresanica 91.80 MHz, Tuzla-Ilinčica 90.00 MHz, Kladanj-Bratilo 87.90 MHz, Kalesija-Jajići 104.40 MHz, Zavidovići-Klek 90.30 MHz, Srebrenica-Kvarac 99.80 MHz.
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-05-15,08:37:23)