Search Filter
Close

Radio Zak

[

Studenckie Radio ZAK Palitechniki Lodzkiej

]

18 maja 1959 r. jest uznawany jako data rozpoczęcia działalności Studenckiego Radia ,,ŻAK'' Politechniki Łódzkiej. Początkowo radiowęzeł obejmował swym zasięgiem tylko jeden dom studencki (obecny III D.S.) i był agendą Zrzeszenia Studentów Polskich. Jednym z pierwszych pracowników Radiowęzła był Stanisław Żak, ale to nie od jego nazwiska pochodzi obecna nazwa Radia. Nie wiemy w jakich warunkach i na jakim sprzęcie pracowali pierwsi Żakowcy. W 1966 roku Koledzy Aleksander Cieślak i Witold Krawczyk własnoręcznie wykonali pierwszy stół mikserski.... See more

LodzFM|88.8
+48426313888
Al. Politechniki 7, III Dom Studenta 93-590 Łódź, Poland
FaceBook
Instagram
Twitter
YouTube
Update stationlast update [2023-03-30 20:31:51]
18 maja 1959 r. jest uznawany jako data rozpoczęcia działalności Studenckiego Radia ,,ŻAK'' Politechniki Łódzkiej. Początkowo radiowęzeł obejmował swym zasięgiem tylko jeden dom studencki (obecny III D.S.) i był agendą Zrzeszenia Studentów Polskich. Jednym z pierwszych pracowników Radiowęzła był Stanisław Żak, ale to nie od jego nazwiska pochodzi obecna nazwa Radia. Nie wiemy w jakich warunkach i na jakim sprzęcie pracowali pierwsi Żakowcy.

W 1966 roku Koledzy Aleksander Cieślak i Witold Krawczyk własnoręcznie wykonali pierwszy stół mikserski. W tym samym czasie radiowęzeł przeprowadził się do nowych pomieszczeń, w których mieściło się jedno studio. W tym okresie zyskał nazwę Studio Radiowe ,,ŻAK'' i objął swoim zasięgiem całe Osiedle Akademickie P.Ł. Wiemy, że pracowano wtedy na takim sprzęcie jak gramofony ,,Bambino'', magnetofony ,,Szmaragd'', radiola typu ,,Piezoton'' itp.

Z chwilą przyłączenia wszystkich domów studenckich na osiedlu P.Ł. wzrosło znaczenie Radia ŻAK. Dotychczas traktowane jako miejsce zabawy kilku czy kilkunastu studentów, teraz stało się ważnym ośrodkiem przekazu dla ponad 2 tys. mieszkańców osiedla. Zaczęły się nim interesować działające wtedy organizacje. Operowanie żartem, podtekstem i aluzją stało się podstawową metodą pracy radiowej. Pierwszą ,,próbą ognia'' był rok 1968. Jako agenda ZSP ŻAK musiał poradzić sobie z odgórnie narzuconym stanowiskiem wobec wydarzeń na uczelniach warszawskich. Ten pierwszy po waż ny sprawdzian wobec słuchaczy wypadł chyba dobrze skoro lata 1970-72 to okres wielkiego rozkwitu popularności Radia. W Żaku była wtedy rekordowa liczba pracowników - 102 osoby.

Rok 1974 przyniósł zmianę nazwy na Studenckie Radio ,,Żak'' oraz pierwszy Festiwal Piosenki ,,YAPA'', którego Żak był współorganizatorem. Współpraca ta trwa po dziś dzień. Juwenalia i wszystkie imprezy studenckie mające miejsce w obrębie Osiedla Akademickiego odbywały się przy współudziale i pomocy S.R. ,,ŻAK'', a Żakowcy, oprócz doskonalenia swoich umiejętności na różnego rodzaju zgrupowaniach, czy szkoleniach, również bawili się i wypoczywali w swoim, przesiąkniętym radiową, twórczą atmosferą, gronie. Powoli tradycją stawały się wspólne wycieczki, wakacyjne rejsy, wędrówki po górach, wspólna Wigilia, Sylwester i zloty wszystkich Żakowców co 5 lat.

Tę atmosferę aktywnej pracy i dobrego wypoczynku zastał rok 1981. 21 stycznia 1981 r. rozpoczął się na Politechnice Łódzkiej strajk okupacyjny. Dla ŻAKa nastał czas bardzo wytężonej pracy. Z oczywistych powodów stał się bowiem centrum informacji. Niestrudzeni redaktorzy krążyli bez przerwy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim, w którym odbywały się rozmowy z przedstawicielami rządu, a Osiedlem Akademickim P.Ł.

Grudzień 1981 oznaczał zamknięcie wszelkich rozgłośni akademickich. W większości przypadków odbywało się to dość brutalnie, z dużą szkodą dla zawartośći taśmotek radiowęzłów. Żakowcy, ostrzeżeni przez zaprzyjaźnione rozgłośnie, zdążyli wykorzystać podpodłogowe szpary i puste przestrzenie głośników do ocalenia wielu dokumentalnych materiałów.

Po wznowieniu działalności Żak rozwijał się bardzo intensywnie, czego dowodem może być pobicie rekordu w długości emitowanego programu należącego do Radia ,,Wrocław'' i wynoszącego 108 godzin. ŻAK nadawał swój program przez 125 godzin.

Duża aktywność i samodzielność studenckich radiowęzłów stała się jednak dla ówczesnych władz bardzo niewygodna. Ukazały się rozporządzenia zmierzające do ograniczenia swobody działania radiowęzłów, zostawiające sporą dowolność w ich interpretacji. Niestety władze wielu szkół wyższych podeszły do problemu dość bezkrytycznie. Wśród nich również władze P.Ł.

9 stycznia 1986r. Mariusz Woźniczka w programie zasygnalizował, że z Żakiem jest niedobrze. Obawy nie były bezpodstawne. Władze P.Ł. postanowiły przydzielić do S.R. "ŻAK" Radę Programową wybierającą władze radia, w tym również Redaktora Naczelnego, oraz decydującą o tematyce i charakterze nadawanych przez ŻAKa programów. Mimo wielu pism, rozmów i zebrań, nie udało się dojść do porozumienia z władzami Uczelni. 29.01.1986 r. odbyło się Walne Zebranie Pracowników i Kandydatów ŻAKa, na którym postanowiono warunkowo rozwiązać S.R. "ŻAK". Po programie pożegnalnym trwającym 50 godzin nastąpiły walne zebrania i interwencje. Wznowienie pracy Radia nastąpiło po osiągnięciu kompromisu z władzami PŁ w marcu 1986 roku.

Rok 1992 zapisał się w pamięci Żakowców smutnym wydarzeniem - pożegnaniem Redaktora Naczelnego Andrzeja Łukasiewicza, człowieka, który zrobił wiele nie tylko dla ŻAKa, lecz także dla Uczelni. Zmarł 22.09.1992r.

W styczniu 1993 Żak był współorganizatorem jednego z koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano około 20 mln. złotych.

Od początku swego istnienia Żak odgrywał widoczną rolę w życiu Uczelni jak i w działalności kulturalnej wśród studentów. Współorganizacja takich imprez jak "MORDA", "APSIK", "YAPA" czy przygotowywanie nagłośnienia podczas wielu uroczystości na Politechnice Łódzkiej - oto przykłady działalności Żaka. Żakowcy brali również udział w przeglądach działalności radiowej, podczas których często plasowali się w czołówce. Taśmoteka Radia jest jednym z największych archiwów muzyki studenckiej i turystycznej w Polsce.

Wiktor Skrzydłowski, Andrzej Papajak, Adam Kołaciński, Marek Niedźwiecki, Janusz Deblessem, Janusz Graczyk, Tomasz Podwysocki to ludzie, dla których działalność w Żaku stała się początkiem kariery zawodowej i są podporą rozgłośni radiowych Polskiego Radia.

Osoby działające w Żaku nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Najwyższe organy radia to Zgromadzenie Walne Pracowników S.R. Żak, a następnie Kolegium Redakcyjne.

ŻAK od początku swego istnienia nadawał tylko w systemie radiowęzłowym działającym w domach studenckich Politechniki Łódzkiej, jednak od 1 października 1996r. nadajemy również na częstotliwości 88,8 MHz. Początkowo nadawaliśmy w eter tylko cztery godziny dziennie, stopniowo zwiększając ilość nadawanych programów. Dokładnie w 9 rocznicę inauguracji naszej stacji w eterze, czyli 1 października 2005 r., zaczęliśmy nadawanie 24-godzinne. Zasięg fal radiowych Żaka obejmuje teren całej Łodzi, jednak idąc z duchem czasu, można nas słuchać także z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu. ŻAK istnieje i funkcjonuje dzięki naszej patronce - Politechnice Łódzkiej, oraz dzięki temu, że mimo trudnych czasów dla szkolnictwa wyższego są jeszcze dobrzy ludzie, dla których szeroko rozumiana kultura studencka nie jest rzeczą zbędną i błahą.

Jesteśmy jedną z nielicznych rozgłośni studenckich, których podstawą jest praca społeczna wszystkich członków. U nas nie usłyszycie żadnych reklam, nasze radio jest również wolne od wpływu polityki. Sporo jest jednak ciekawej publicystyki i oczywiście niebanalnych audycji muzycznych. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie, ale również każdy z Was może tworzyć swój własny program. Jednak ŻAK to nie tylko praca "za sitkiem" czy realizacja emisji. To również organizacja i nagłaśnianie koncertów, realizacja i nagrywanie audycji, praca reporterska i wiele wiele innych! Studenckie Radio ŻAK jest skierowane do słuchacza wybrednego i wymagającego, jednak dla nas to przede wszystkim i niezmiennie od kilkudziesięciu lat wyśmienita zabawa i pełna pasji radość tworzenia, pracy w gronie dobrych przyjaciół.
Accept
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Privacy Policy