Radio Ravel (Равел)

[

Listen Live

]

Радио Равел својата одисеја во скопскиот етер ја започна во годината 1994. Радио Равел постои за да информира, едуцира, сервисира, релаксира...постои за да продуцира фини чувства кај публиката...постои за да ја намали и онака сé поприсутната агресија. Радио Равел постои за да биде пријател. Во време на искривени вредности, Радио Равел сé уште се труди да истрае и остане доследен на вистинските и докажани вредности преку сите програмски сегменти. Токму затоа...... See more

Skopje FM|96.0
+3893060400
НОБЕЛОВА БР. 51000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
last update
[2024-03-04 05:58:01]
Радио Равел својата одисеја во скопскиот етер ја започна во годината 1994.

Радио Равел постои за да информира, едуцира, сервисира, релаксира...постои за да продуцира фини чувства кај публиката...постои за да ја намали и онака сé поприсутната агресија. Радио Равел постои за да биде пријател.

Во време на искривени вредности, Радио Равел сé уште се труди да истрае и остане доследен на вистинските и докажани вредности преку сите програмски сегменти.

Токму затоа...
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-05-15,09:20:31)