Radio Mevaser Tov

[

Listen Live

]

הוקם בשנת תשנ"ט על פי הוראתו של הרבי מליובאוויטש נשיא דרנו מלך המשיח על פי תשובה באגרות הקודש כרך י"ט עמוד צ"ה בדבר הפצת המעיינות ברדיו. לאחד את העם עם המלך בתכלית השלימות בקבלת מלכותו ובהפצת בשורת הגאולה והגואל לישראל. מבשר טוב משדר לכל עמך בית ישראל תוכניות מגוונות: בקבלה, מיסטיקה, פנימיות התורה וכן שיעורים יומיים בחומש תהילים ותניא הרמב"ם ענייני גאולה ומשיח, תוכנית ברכות באגרות הקדש. תוכניות לילדים ונוער, חדשות חב"ד, חדשות כלליות מרחבי העולם ועוד... מוסיקה מגוונת: חסידית, מזרחית, ניגונים, פיוטים. רדיו מבשר טוב משדר 24 שעות ביממה וביום שישי ע... See more

Jerusalem AM|770
+972-54-7703330,058-3737770
last update
[2023-02-17 15:01:50]
Views:
12
2023-12-23 16:54:30
Jersey is listening to you!
Reply
Report
הוקם בשנת תשנ"ט על פי הוראתו של הרבי מליובאוויטש נשיא דרנו מלך המשיח על פי תשובה באגרות הקודש כרך י"ט עמוד צ"ה בדבר הפצת המעיינות ברדיו.

לאחד את העם עם המלך בתכלית השלימות בקבלת מלכותו ובהפצת בשורת הגאולה והגואל לישראל. מבשר טוב משדר לכל עמך בית ישראל תוכניות מגוונות: בקבלה, מיסטיקה, פנימיות התורה וכן שיעורים יומיים בחומש תהילים ותניא הרמב"ם ענייני גאולה ומשיח, תוכנית ברכות באגרות הקדש. תוכניות לילדים ונוער, חדשות חב"ד, חדשות כלליות מרחבי העולם ועוד...

מוסיקה מגוונת: חסידית, מזרחית, ניגונים, פיוטים. רדיו מבשר טוב משדר 24 שעות ביממה וביום שישי עד כניסת השבת. אין שידורים בשבת. נשמח לקבל תגובות והארות. בברכת משיח נאו צוות מבשר טוב770 לתגובות ושאלות: 052-9999770 שלוחה 6
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-05-15,08:22:46)