Language:
Listen radio onlineGrom


Grom
Rating :5.00
 


Last updated:
2010-12-16 16:58:05
Country: MacedoniaListen to radio stations broadcasting from Macedonia
City: Skopje
FM (MHz): 90.3
Genre: Local Music
Phone: +389 75 384763
Website:  www.gromradio.com
Description: Речникот на симболите укажува на присуството на громот и неговиот симболизам кај сите народи на светот, во сите познати и помалку познати митологии. Најчесто ги афирмира творечкиот принцип, силата, енергијата, неповторливоста, раѓањето и уништувањето. Громот раѓа и наедно уништува. Во него е содржан принципот на плодноста: тој е оган што оплодува. Во сите митологии местото во кое Бог ќе удри со гром е свето, а човекот што ќе го погоди гром се смета за посветен. Во словенската митологија на громот му се придава посебно значење: моќ и зависност од него; како оплодувач и уништувач, како создавач на светот. Врховното божество кај старите Словени-Свети Илија Громовникот (силата на Зборот, Мудроста, Преобразбата) е трансформација на најстартото врховно божество Перун.


Related Stations:


Comment:


Listen online Grom

No broadcast online

Favorites