Language:
Listen radio onlineFitjar


Fitjar
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:46:31
Country: NorwayListen to radio stations broadcasting from Norway
City: Oslo
FM (MHz): 105.9
Genre: Ethnic
Language of broadcast: Norwegian
Website:  www.fitjar-bedehus.no/radio.htm
Description: Radio Fitjar er ein lokal radio som har tilhald pе Fitjar ( pе шya Stord i Sunnhordland ) Radio Fitjar har konsesjon for sending i Fitjar kommune. Sendingane kan likevel hшyrast i deler av Stord, Bшmlo og Austevoll. For tida sender me program heile dшgnet. Lokalsendingane vert sendt mandag til fredag. Sendingstidspunkta er om fшremiddagane kl. 10 - 12 og kveld kl. 20.

Radio Fitjar er skipa av dei kristne organisasjonane som er knytte til bedehusa i Fitjar-bygdene. Radio Fitjar har Bibelen og Den evangelisk-kristne vedkjenninga som basis for verksemda si.
Radioen vart starta i 1994 i samband med ein evangelisk aksjon og har heile tida siden vore halde i drift pе frivillig basis. Ein stor flokk har organisert radioen, laga program og sendt dei. Heile tida har og ein flokk gjeve gеver slik at radioen i dag har bra шkonomi. I samband med utvida sendetid hеper me at fleire vil vera med е gje pengegеver fordi auka sendetid koster meir.

Radio Fitjar har eit brukbart studio i kjellaren i Fitjar Bedehus. Dette blei bygd opp etter noke еrs drift i mellombels lшysinger kjellaren.


Related Stations:


Comment:


Listen online Fitjar

No broadcast online

Favorites