Language:
Listen radio onlineRevolts


Revolts
Rating :5.00
 


Last updated:
0000-00-00 00:00:00
Country: NorwayListen to radio stations broadcasting from Norway
City: Trondheim
Address: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim
FM (MHz): 97.9
Genre: College
Phone: (+47) 73 51 88 88
Website:  www.radiorevolt.no
Description: Studentradioen i Trondheim ble stiftet 17. november 1984, men forløperne til dagens Studentradio går mye lenger tilbake. Allerede i 1929 ble Akademisk RadioKlubb (ARK) startet opp ved Studentersamfundet, og under UKA i 1933 ble det for første gang eksperimentert med radiosendinger – kjent som UKEsenderen.

UKEsenderen ble raskt en tradisjon, og ble satt i drift ved hver UKE siden – kun med unntak av UKA77 og UKA79, da departementet nektet å gi dispensasjon fra NRK-monopolet.

16. desember 1981 ble det vedtatt å oppheve NRKs monopol på radiosendinger i Norge, og det ble blant annet åpnet for drift av nærradiokanaler. Miljøet rundt UKEsenderen 81 ønsket umiddelbart å søke om konsesjon, men på grunn av forsinkelser skulle det ta to år før en konsesjonssøknad kom igjennom.

I 1984 fikk Studentersamfundet i Trondhjem konsesjon for drift av nærradio, og de første sendingene ble gjennomført samme høst i forbindelse med Studentersamfundets Internet Teaters (SIT) oppføring av stykket ”Bare plastikk”. En av ildsjelene i forarbeidet var Lars Steinar Hanssen, og han ble utnevnt til redaktør 1. september. Imidlertid var det ennå ikke bestemt om Samfundet skulle fortsette å satse på radiosendinger.

17. november bestemte Storsalen at Rådet skulle ”utarbeide midlertidige statutter for nærradiodrift, samt oppnevne en gruppe som kan stå for prøvedrift”. I første omgang tok man sikte på en seksmåneders prøveperiode, men Finansstyret vedtok å utvide denne til å gjelde ut 1985.

I 1985 sendte Studentradion 3 dager i uken, fra samme studio som UKEsenderen. Redaksjonen bestod av åtte faste medlemmer, og en del løsere tilknyttede medarbeidere. Samfundets Forsterkerkomité stilte med teknisk ekspertise. Akademsik RadioKlubb (ARK) var ikke lenger involvert, fordi sendingene gikk via Televerkets sender på Tyholt. Våren 1985 ble det første semesteret med sammenhengende sendinger fra Studentradion i Trondheim.

De neste fem årene ble Studentradions eksistens diskutert gjentatte ganger i Storsalen, før man i 1988 besluttet at Studentersamfundet i Trondhjem, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim, skulle opprette selskapet Mediastud A/S. I dette selskapet skulle Samfundet og Samskipnaden eie 50% hver, en deling som fortsatt står uforandret. Mediastud fikk også ansvaret for studentavisen Under Dusken. Samme år fikk Studentradion også nytt studio i toppen av Studentersamfundet, et prosjekt som hovedsakelig var finansiert av samskipnaden.

I 1995 ble avtalen rundt Mediastud reforhandlet, og etter ønske fra både Studentersamfundet, Samskipnaden og Studenttinget ble Student-TV også en del av selskapet.Radio Revolt i dag

2003: UKA03 beslutter å legge ned UKEsenderen, og Studentradion får deretter ansvaret for radiosendinger under UKA.

2005: Humorprogrammet "Kommunefokus" med Ludvik Løkholm Lewin og Fillip Eidsvåg utfordret for første gang i Radio Prix 's historie selveste NRK i en kategori de tidligere har vært enerådende i: BESTE PROGRAM. Ragnhild Silkebækken (redaktør i Studentradion i 1996) stakk av med prisen for P2.

2006: Studentradioene i Norge fullfører samlingsprosjektet om en felles kanal etter mange års arbeid og legger ut på en turné som ender i Trondheim hvor den felles webradioen www.studentradioene.no blir lansert.

Studentradion i Trondheim begynner med daglige studentnyheter, og det startes et nyhetsutvekslingssamarbeid mellom studentradioene i Trondheim, Bergen og Stavanger.

2008: Studentradion blir tildelt en av lokalradiokonsesjonene i Trondheim, og skal i teorien begynne å sende hele døgnet på egen frekvens fra 1. januar 2009. Konsesjonene blir dog trukket tilbake, og konsesjonene blir utlyst på nytt.

2009: Studentradion i Trondheim skifter navn til Radio Revolt, og får tildelt en midlertidig konsesjon for 2009 på FM 97,9. For første gang i Norge (og såvidt vi vet i Europa) sender en studentradio radio 24 timer i døgnet.

2009: Dokumentaren "Et Øyeblikk i Kina" blir nominert til Prix Radio i kategorien Beste Program. Programskaperne Rune Håkonsen og Jostein Jerkø vinner også andreplass i lokalradioforbundets prisutdeling "Gullfuglen."


Related Stations:


Comment:


Listen online Revolts

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

Winamp Media Player

Install Winamp


Station not playing? Try to open M3U file on your computer - listen.m3u

open player in new windowFavorites