Language:
Listen radio onlineWesterkwartier


Westerkwartier
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:42:21
Country: NetherlandsListen to radio stations broadcasting from Netherlands
City: Marum
Address: Radio Westerkwartier Hoornweg 42 9363 EHMARUM
FM (MHz): 105.3
Genre: Europe
Phone: 0594-644442
Language of broadcast: Dutch
E-mail: info@radiowesterkwartier.com
Website:  www.radiowesterkwartier.com
Description: Radio Westerkwartier is de roepnaam van de Lokale Omroep voor Marum en Grootegast. Deze naam werd gekozen nadat de gemeenten Marum en Grootegast in 1999 besloten de Lokale Omroep voor beider gemeenten te steunen. Feitelijk is de omroeporganisatie een stichting. De Stichting Lokale Omroep Marum werd op 21 februari 1994 opgericht. In 1999 werden de statuten van de stichting aangepast aan de wens om een omroep voor Marum en Grootegast te vormen.
Het doel van de omroep is het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Marum en Grootegast en een programmering te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de beider gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Het toezicht binnen de eigen omroeporganisatie op de programmering wordt uitgeoefend door het Programma-Beleidsbepalend Orgaan (PBO). De leden van het PBO vertegenwoordigen de verschillende maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen in de gemeenten. Het PBO kan voor kleinere omroepen gevormd worden door een Algemeen Bestuur. Deze bestuursvorm (AB) is gekozen en vastgelegd voor de Lokale Omroep Marum en Grootegast. De dagelijkse gang van zaken wordt geleid door een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
Alle verenigingen en organisaties in beider gemeenten en daarbuiten, welke binnen de grenzen van die gemeenten een functie hebben, kunnen zich wenden tot het PBO/AB om hun belangen onder de aandacht van de luisteraars te brengen.
De programma's van de omroep vallen onder de richtlijnen en controle van het Commissariaat voor de Media (Mediawet). Het Commissariaat voor de Media is een onafhankelijke instantie, in het leven geroepen door de regering ter controle op de uitvoering van de wetgeving voor publieke omroepen in Nederland.

Radio Westerkwartier is een publieke omroep. Dat wil zeggen, dat zij gehouden is de wettelijke richtlijnen van het Commissariaat voor de Media. Deze richtlijnen zijn vervat in de zogemaande ICE-norm (Informatie, Cultuur en Educatie norm)
Programma's die volgens de norm informatie en educatie brengen moeten lokaal gericht zijn; zoals b.v.: nieuws en actualiteiten - discussieprogramma's over politiek, welzijn, religie e.d. - informatie over godsdienst en geestelijk leven - nieuws en actualiteiten voor de jeugd - sportinformatie en reportages - informatie voor en over minderheden - informatie over kunstactiviteiten - film en theatermagazine - toeristische informatie - natuur en milieu - populair wetenschappelijke informatie - medische en gezondheidszaken ;

Programma's volgens de norm Cultuur in brede zin zijn: Informatie over de bibliotheek - kunstexposities - uitvoeringen lokale verenigingen - cursussen etc. // uitzendingen van kerkdiensten, herdenkingen en religieuze muziek; Informatie over lokale politiezaken (criminaliteit en veiligheid op straat) - over ontwikkelingen in het midden en kleinbedrijf - over medisch verantwoorde sportbeoefening // spelprogramma's voor lokale kandidaten // muziek en informatie voor jongeren // volks- en traditionele muziek.


Related Stations:


Comment:


Listen online Westerkwartier

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

Winamp Media Player

Install Winamp


Station not playing? Try to open M3U file on your computer - listen.m3u

open player in new window

Favorites