Language:
Listen radio onlinePrekursur


Prekursur
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:39:37
Country: MaltaListen to radio stations broadcasting from Malta
City: Xewkija
Address: The Parish Centre,Saint John Baptist Square,Xewkija,Gozo, Malta.
FM (MHz): 99.3
Genre: Local Music
Phone: +356 21565093
Language of broadcast: Maltese
E-mail: info@radjuprekursur.com
Website:  www.radjuprekursur.com
Description: Radju Prekursur inghata l-licenzja ghall-ewwel darba biex ixandar ghal perjodu qasir bejn it-13 u t-22 ta' Gunju 1997. Kien bidu zghir. Ix-xandiriet saru fl-okkazjoni tal-festa tal-Patrun tar-rahal taghna, San Gwann Battista. L-idea ta' Radju kienet nibtet ftit jiem biss qabel. Kien fit-13 ta' Mejju giet mitluba l-informazzjoni mehtiega mill-Awtorita tax-Xandir. Fi zmien qasir hafna saru l-arrangamenti biex issir l-applikazzjoni quddiem l-Awtorita tax-Xandir, kif ukoll biex jinkiseb l-apparat mehtieg biex ikunu jistghu jibdew it-transmissjonijiet. Wara xi jiem ta' xandir bi prova, giet approvata l-applikazzjoni biex Radju Prekursur jkun jista' jxandar fil-komunita tax-Xewkija fuq il-frekwenza ta' 99.3 FM Stereo. Il-ftuh ufficcjali tal-programmi fuq Radju Prekursur kien is-Sibt, 14 ta' gunju 1997, minn studjo li gie rrangat provizorjament fis-Sala ta' fuq is-sagristija fil-knisja Rotunda.


Related Stations:


Comment:


Listen online Prekursur

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window

Favorites