Language:
Listen radio onlineLR2 Klasika


LR2 Klasika
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:38:16
Country: LitvaListen to radio stations broadcasting from Litva
City: Vilnius
Address: S. Konarskio g. Konarskio g. 49, 49,LT-03123 Vilnius
FM (MHz): 96.2
Genre: Classical
Phone: (8 5) 236 32 09
Language of broadcast: Lithuanian
E-mail: lrt@lrt.lt
Website:  www.lrt.lt
Description: Formuluodama savo veiklos misiją, LRT įvertino savo veiklos aplinką, pagrindines interesų grupes bei pačios organizacijos vidinę kultūrą ir lyderystės potencialą, reikalingą pasiekti strateginiams tikslams. Vertindama interesų grupes, pagrindinį dėmesį LRT vadovybė skyrė savo auditorijos poreikiams, taip pat atsižvelgė į strategiją įgyvendinančių vadovų, darbuotojų bei išorės partnerių – valstybės institucijų, finansuotojų, nepriklausomų prodiuserių ir kitų – interesus. LRT savo viziją formuluoja taip: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – patikimiausias ir moderniausias Baltijos šalių visuomeninis transliuotojas. LRT misija apibrėžiama taip: Teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, kokybiškas šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, sudaryti prielaidas darniam vystymuisi, demokratijos plėtrai bei atviros visuomenės vertybių įsitvirtinimui Lietuvos Respublikoje. Įgyvendindama savo misiją LRT: • renka ir skelbia informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindina visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprina Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kuria, puoselėja ir saugo nacionalinės kultūros vertybes, ugdo toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprina visuomenės moralę ir pilietiškumą; • vadovaujasi objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrina žodžio ir kūrybos laisvę; laidose atspindi įvairias pažiūras ir įsitikinimus, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės; • pirmenybę teikia nacionalinei ir pasaulio kultūrai, informacinėms ir šviečiamosioms laidoms. Vertybės ir veiklos principai LRT misija neatskiriama nuo būdų, kuriais siekiama tikslo ir vertybių, kuriomis paremta kasdieninė LRT veikla. LRT vadovybė siekia aiškiai perteikti veiklos misiją bei vertybes savo darbuotojams, taip pat savo auditorijai ir Lietuvos visuomenei. Siekdama strateginių tikslų ir misijos įgyvendinimo, Lietuvos radijas ir televizija savo veikloje vadovaujasi tokiais veiklos principais ir vertybėmis: • žodžio, kūrybos ir sąžinės laisvė, • nepriklausomybė, • objektyvumas, • nešališkumas, • teisingumas, • tikslumas, • sąžiningumas, • pagarba visuomenės interesams, jos vertybėms, moralės normoms, • pagarba žmogaus orumui, asmens teisėms, privačiam gyvenimui, • informacijos išsamumas, • asmeninė atsakomybė, • savireguliacija, • tolerancija, • nuomonių įvairovė. LRT, veiksmingai panaudodama turimas lėšas, sieks kurti išliekamąją vertę turinčias pramogines, kokybiškas šviečiamąsias ir objektyvias informacines-analitines programas, vengs smurto, agresijos, nihilizmo bei dorovės ir etikos normų pažeidimų propagavimo.


Related Stations:


Comment:


Listen online LR2 Klasika

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

Player with the site radio station

Open player with a radio station site.

open player in new windowFavorites