Language:
Listen radio onlineAndorra


Andorra
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 20:50:24
Country: AndorraListen to radio stations broadcasting from Andorra
City: Andorra la Vella
Address: Baixada del Molí, 24. AD500 Andorra la Vella PRINCIPAT D´ANDORRA
FM (MHz): 91.4
Genre: Music TV
Phone: +376 873 777
Language of broadcast: English
Website:  www.rtvasa.ad
Description: La historia de la radiodifusió a Andorra es va iniciar amb la creació de Ràdio Andorra i Ràdio de les Valls als anys trenta i cinquanta respectivament, del segle passat.
Es tractava de la constitució de dues concessionàries establertes al nostre país, però que emetien preferentment vers l’exterior.
Aquesta situació va comportar molts problemes i discussions en el si dels estaments polítics nacionals i de la població en general, fins als anys vuitanta que es van tancar aquestes dues emissores.

L’any 1982, Andorra va patir uns aiguats molt importants i les autoritats de l’època es van adonar de la importància de disposar d’un mitja radiofònic per a poder establir contacte i tanmateix, informar a la població dels esdeveniments i catàstrofes que es poguessin originar en el futur dins el nostre país.

Poc després, l’any 1983, es va crear l’ENAR (Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió) i és la primera vegada que és feia referència no solament a la radiodifusió, sinó també a la televisió.

El 12 d’octubre de 1989, el Consell General, establia que la radiodifusió i la televisió són serveis públics essencials per a la comunitat i es va crear l’ORTA (Organisme de Ràdio i Televisió d’Andorra), entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l’objecte del qual era la gestió directa dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

El mes de desembre de l’any 1990, el Govern va crear Ràdio Nacional d’Andorra, com a servei públic amb la voluntat de que fos una eina de cohesió social. A mitjans de l’any 1995 Ràdio Andorra va experimentar un increment qualitatiu i quantitatiu en la seva programació; Posteriorment i desprès d’uns quants anys d’intents fallits i accions infructuoses, el desembre de l’any 1995, el Govern d’Andorra va posar en funcionament de manera regular la televisió Andorrana. Aquesta va funcionar fins al desembre de l’any 1996, és a dir un any en període de proves, adjudicant la realització d’un informatiu mig dia i vespre i un recull setmanal, a una productora privada. Com es por observar la implantació de la televisió a Andorra, no va ser fruit d’una iniciativa que va sorgir per generació espontània, sinó que va ser el resultat d’un llarg procés d’assumpció per part de l’Estat Andorra.

El mes de febrer de l’any 1997 l’equip humà de l’ORTA es va responsabilitzar de la producció i la realització dels informatius, complementant la graella de programació amb programes temàtics i assumint la retransmissió en directe de les sessions del M. I. Consell General, retransmissions esportives i esdeveniments socials i culturals en directe.

L’impacte de la televisió, sobre l’accés a la coneixença i a la cultura, la formació del judici, l’obertura als altres i al món, ja no s’ha de demostrar, per Andorra Televisió i Ràdio Andorra, la cultura és uns dels puntals principals de la seva programació, complementant l’oferta amb programes didàctics que permetin l’expressió de les especificitats culturals i socials del nostre país.

El mes de maig de l’any 2000 es va aprovar la nova Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública de Ràdio i Televisió, d’Andorra, S.A., de data 13 d’abril de 2000, amb aquesta nova realitat jurídica, l’ORTA deixava d’existir a tots els efectes legals i al seu lloc i amb plena personalitat jurídica començava a funcionar la nova RTVA, S.A. RTVA, S.A, es finança amb càrrec al pressupost General de l’Estat i també mitjançant els ingressos i rendiments de les seves diverses activitats; El nou organigrama de RTVA, S.A., contempla la creació del Consell Andorrà de l’Audiovisual, fins ara inexistent; es un Organisme assessor i consultiu del Govern del Principat d’Andorra, i de la societat de gestió Ràdio i Televisió d’Andorra, S.A. (el Govern d’Andorra exerceix les funcions de la Junta General d’Accionistes).

També contempla l’actuació de la comissió legislativa permanent del Consell General, que exerceix el control i vetlla a través del director general perquè les activitats de Ràdio i Televisió d’Andorra, S.A, s’ajustin als principis establerts en l’article segon de la Llei de radiodifusió i televisió de data 13 d’abril de 2000, com son:


• Respectar els principis establerts en la Constitució del Principat d’Andorra i als drets i les llibertats que s’hi reconeixen i s’hi garanteixen.
• L’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.
• El respecte a la llibertat d’expressió i informació. El respecte als drets a l’honor, la intimitat personal i familiar, i la pròpia imatge.
• El respecte al pluralisme polític, cultural i social. La promoció de la llengua, així com l’execució de la missió cultural, educativa i social pròpies d’Andorra.
• El respecte i l’atenció especial a la joventut i a la infància, tant en el tractament dels continguts com en la programació general.
• El respecte als principis d’igualtat i de no discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.

A partir de l’any 2000, es va fer realitat la possibilitat d’escoltar les emissions de Ràdio Andorra i veure les emissions d’Andorra Televisió, des de qualsevol lloc del món mitjançant una connexió Internet, D’aquesta manera RTVA, S.A., va assumir uns dels seus plantejaments inicials, com es, la voluntat de fer arribar les imatges de casa nostra a qualsevol punt del mon i apropar a totes aquelles persones que es troben fora de les nostres fronteres, la informació i els fets succeïts dins el nostre país.


Related Stations:


Comment:


Listen online Andorra

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window

Favorites