Language:
Listen radio onlineMaria albania


Maria albania
Rating :5.00
 


Last updated:
0000-00-00 00:00:00
Country: AlbaniaListen to radio stations broadcasting from Albania
City: Tirana
FM (MHz): 91.4
Genre: Christian Contemp
Phone: ++355 (022) 418 08
E-mail: info.alb@radiomaria.org
Website:  www.radiomaria.org.al
Description: Drejtori i Radio Marisë krijon programet, përpunon planin vjetor dhe skemat programore, zgjedh bashkëpunëtorët dhe drejtuesit dhe përgjigjet për punën e gjithmbarshme të radios.

Roli dhe mënyra e zgjedhjes e drejtorit te Radio Marisë përcaktohet në nenin 24 të statutit të Shoqatës Radio Maria:
-Këshilli Drejtues mund të emërojë një Drejtor të përgjithshëm, nëse kjo është e dobishme për mbarëvajtjen e aktivitetit.
-Detyra e Drejtorit të Përgjithshëm mund t’i besohet edhe një personi që nuk bën pjesë në Shoqatë. -Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm përcaktohen në aktin e emërimit.


Related Stations:


Comment:


Listen online Maria albania

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window

Favorites