Language:
Listen radio online7 TWR


7 TWR
Rating :5.00
 


Last updated:
0000-00-00 00:00:00
Country: SlovakiaListen to radio stations broadcasting from Slovakia
City: Bratislava
Address: Krestanska rozhlasova spolocnost P.O.Box 49 SK-820 02
AM (MHz): 1925
Genre: Religious
Phone: +421 (0)2 4341 1911
Fax: +421 (0)2 4341 1910
E-mail: radio7@radio7.sk
Website:  www.radio7.sk
Description: Rбdio 7 vysiela v prнjemnej atmosfйre hudby a slova. Pripravovanй relбcie poskytnъ posluchбиom informбcie o spoloиenskom dianн a o dianн v cirkevnэch spoloиenstvбch. Nebudъ chэbaќ rozhovory a diskusie, ktorй poukбћu na rieљenia aktuбlnych problйmov v ћivote ѕudн z biblickйho pohѕadu. Pre mlбdeћ bude pripravenб kvalitnб modernб kresќanskб hudba, svedectvб zo ћivota, sъќaћe a tйmatickй relбcie reagujъce na problйmy mladэch. Strednб generбcia bude maќ k dispozнcii relбcie o vzќahoch, vэchove, rodine. Pre starљiu generбciu budъ pripravenй klasickй piesne, spomienky a svedectvб. Nebudъ chэbaќ duchovnй ъvahy, vэklady Boћieho Slova, poйzia, prуza. Tъћime po tom, aby Rбdio 7 bolo naљe spoloиnй vysielanie, zaloћenй na komunikбcii s posluchбиom. Vysielanie bude reagovaќ na potreby ѕudн v duchovnej, duљevnej aj fyzickej oblasti a odrбћaќ preћнvanie vzќahu s Bohom v praktickom ћivote.

Vysielanie Rбdia 7 chce byќ alternatнvou k sъиasnej rozhlasovej komerиnej produkcii pre ѕudн odmietajъcich spфsob ћivota a morбlne prнklady zo sveta beћnej komercie, љoubiznisu, ktorй nie sъ v sъlade s Boћнmi zбkonmi.Related Stations:


Comment:


Listen online 7 TWR

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window

Favorites